ส่งหน้านี้ไปยังสมาร์ทโฟน

ชื่อเรื่อง
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
ชื่อผู้แต่ง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขหมู่
NHSO RA412.5.T5 ค695 2562
หมวดหมู่
คู่มือ
สำนักพิมพ์
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์
2563
จำนวนหน้า
179 หน้า
ISBN
9786161138011

Rec.Status Rec.Type Bib.Level Bib.Stage Language Pub Ctry.
- - - Normal - -

Create Entry d. Date1 Modify Update d. Date2
Super_admin 2021/03/25 2563 Super_admin 2021/03/25 -
Tag Ind Content
020 ## \a 9786161138011
050 ## \a NHSO RA412.5.T5 ค695 2562
245 ## \a คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 \c สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
260 ## \b สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด \c 2563
300 ## \a 179 หน้า
650 #4 \a สิ่งพิมพ์สปสช.
650 #4 \a หลักประกันสุขภาพ
856 7# \u https://e-library.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/98_FundManual62/FundManual62

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10120

แผนที่สำนักงาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา

โทร : 02-141-4000 (เวลาราชการ)

Fax : 02-141-9730-1

Website : www.nhso.go.th

ติดต่อเรา

โทร : 02-141-4000 (เวลาราชการ)

Fax : 02-141-9730-1

Website : www.nhso.go.th

logo

สงวนลิขสิทธิ์ 2020 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ