ส่งหน้านี้ไปยังสมาร์ทโฟน

ชื่อเรื่อง
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2562
ชื่อผู้แต่ง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขหมู่
NHSO RA412.5.T5 ผ191 2562
หมวดหมู่
Poll
สำนักพิมพ์
มปท.
ปีที่พิมพ์
2563
จำนวนหน้า
276 หน้า
ISBN
-

Rec.Status Rec.Type Bib.Level Bib.Stage Language Pub Ctry.
- - - Normal - -

Create Entry d. Date1 Modify Update d. Date2
Super_admin 2021/03/13 2563 Super_admin 2021/03/31 -
Tag Ind Content
050 ## \a NHSO RA412.5.T5 ผ191 2562
245 ## \a การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2562 \c สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
260 ## \b มปท. \c 2563
300 ## \a 276 หน้า
650 #4 \a รายงานการวิจัย
650 #4 \a สิ่งพิมพ์สปสช.
856 7# \u https://e-library.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/71_Poll-62/Poll-62

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10120

แผนที่สำนักงาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา

โทร : 02-141-4000 (เวลาราชการ)

Fax : 02-141-9730-1

Website : www.nhso.go.th

ติดต่อเรา

โทร : 02-141-4000 (เวลาราชการ)

Fax : 02-141-9730-1

Website : www.nhso.go.th

logo

สงวนลิขสิทธิ์ 2020 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ