ส่งหน้านี้ไปยังสมาร์ทโฟน

ชื่อเรื่อง
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2561
ชื่อผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขหมู่
NHSO RA412.5.T5 ผ191 2561
หมวดหมู่
Poll
สำนักพิมพ์
มปท.
ปีที่พิมพ์
2562
จำนวนหน้า
381 หน้า
ISBN
-

Rec.Status Rec.Type Bib.Level Bib.Stage Language Pub Ctry.
- - - Normal - -

Create Entry d. Date1 Modify Update d. Date2
Super_admin 2021/03/13 2562 Super_admin 2021/03/25 -
Tag Ind Content
050 ## \a NHSO RA412.5.T5 ผ191 2561
245 ## \a ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2561 \c มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
260 ## \b มปท. \c 2562
300 ## \a 381 หน้า
650 #4 \a รายงานการวิจัย
650 #4 \a สิ่งพิมพ์สปสช.
856 7# \u https://e-library.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/70_Poll-61/Poll-61

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10120

แผนที่สำนักงาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา

โทร : 02-141-4000 (เวลาราชการ)

Fax : 02-141-9730-1

Website : www.nhso.go.th

ติดต่อเรา

โทร : 02-141-4000 (เวลาราชการ)

Fax : 02-141-9730-1

Website : www.nhso.go.th

logo

สงวนลิขสิทธิ์ 2020 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ