ส่งหน้านี้ไปยังสมาร์ทโฟน

ชื่อเรื่อง
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2559
ชื่อผู้แต่ง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เลขหมู่
์็NHSO RA412.5.T5 ผ191 2561
หมวดหมู่
Poll
สำนักพิมพ์
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์
2560
จำนวนหน้า
262 หน้า
หัวเรื่อง
-
ISBN
9876167859644

Rec.Status Rec.Type Bib.Level Bib.Stage Language Pub Ctry.
- - - Normal - -

Create Entry d. Date1 Modify Update d. Date2
Super_admin 2021/03/13 2560 Super_admin 2021/03/25 -
Tag Ind Content
020 ## \a 9876167859644
050 ## \a ์็NHSO RA412.5.T5 ผ191 2561
245 ## \a ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2559 \c คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
260 ## \b สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด \c 2560
300 ## \a 262 หน้า
856 7# \u https://e-library.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/68_Poll-59/Poll-59

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10120

แผนที่สำนักงาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา

โทร : 02-141-4000 (เวลาราชการ)

Fax : 02-141-9730-1

Website : www.nhso.go.th

ติดต่อเรา

โทร : 02-141-4000 (เวลาราชการ)

Fax : 02-141-9730-1

Website : www.nhso.go.th

logo

สงวนลิขสิทธิ์ 2020 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ